ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเบญจรงค์

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเบญจรงค์

เบญจรงค์” เป็นงานด้านศิลปหัตถกรรมของไทยที่มีกระบวนการผลิตด้วยมือทุกขั้นตอนการผลิต มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเครื่องเบญจรงค์เป็นงานหัตถศิลปล้ำค่า ที่มีความสวยงามแสดงถึงวิถีวัฒนธรรม รสนิยม และเอกลักษณ์ของไทย เมื่อก่อนเป็นเครื่องใช้สำหรับใช้ในราชสำนัก วังเจ้านาย และบ้านขุนนางชั้นสูง ปัจจุบันใช้เพื่อมอบให้เป็นของขวัญ รางวัล ของที่ระลึก เพื่อแสดงถึงความสำเร็จและการยกย่องให้เกียรติ สร้างความประทับใจและความภูมิใจให้แก่ผู้รับ

Benjarong trophy "Jasmine pattern"
Meaning is a gentle, pure woman like white jasmine, but strong and patient, courageous, should be accepted and honored.

About "Benjarong" is a work of Thai arts and crafts that are produced by hand every step of production. Has existed since ancient times. Benjarong is a precious art craft. That is beautiful, showing the way of Thai culture, taste and identity Formerly used as a device for use in the royal palace, the master and noble houses.
Currently used to give as gifts, prizes, souvenirs to show success and honor. Create an impression and pride for the recipient

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์