เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

 Siam Gift เริ่มต้นจากแนวความคิดที่ต้องการนำเสนอสินค้าของไทยอย่าง “เบญจรงค์” ให้เป็นที่รู้จักทั่วไปในตลาดโลก

  เป็นธุรกิจที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานมากกว่า 30 ปี ซึ่งปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในงานหัตถกรรม งานฝีมือ ที่งดงาม สินค้าเบญจรงค์มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่มีที่ไหนในโลกนี้เหมือน  ดังนั้นเรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถทำให้ธุรกิจเติบโตและเป็นที่รู้จักอย่างแน่นอน  

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

คุณต้นอ้อ พรมโยชน์
ด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการนวัตกรรมจากมาหวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งงานปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามกิ๊ฟท์ จำกัด
คุณวรกมล วงศธรบุญรัศมิ์
ด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งงานปัจจุบัน รับราชการครู คศ.1 โรงเรียนราชินีบูรณะ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์